"THE LOBSTER":

"BRAIN BASICS":

Har ni frågor angående meditation, email Linda direkt på linda@bjorkbusiness.com.

Vill ni boka The Change Code™ för hela företaget, hör av er till oss på team@thechangecode.com.

Fler meditationer kommer snart!